Nápověda

Přihlášení s identifikačním číslem, přístupovým a osobním heslem

Pro úspěšné přihlášení do Vašeho Profilu zdravotního pracovníka v systému EZK uveďte Vaše Identifikační číslo lékaře, Přístupové heslo lékaře a Vaše Osobní heslo.

Identifikační číslo lékaře
Identifikační číslo lékaře je Vaše číslo pojištěnce, které je většinou shodné s rodným číslem bez lomítka.

Přístupové heslo
Jedná se o 4-místné číslo, které Vám bylo automaticky přiděleno po zpracování Vaší Přihlášky zdravotnického pracovníka do Systému EZK. Toto heslo si můžete později kdykoliv změnit po přihlášení do Vašeho Profilu zdravotnického pracovníka v Systému EZK.
Pokud jste si ponechali své původní přístupové heslo, naleznete jej v obálce s přístupový údaji, která Vám byla zaslána po úspěšném zpracování Vaší přihlášky.

Osobní heslo
Osobní heslo je heslo, které jste si zvolili při prvním přihlášení do Vašeho Profilu zdravotního pracovníka v systému EZK.

Pokud se jedná o Vaše první přihlášení do systému EZK nebo doposud nemáte nastavené osobní heslo, ponechte prosím pole Osobní heslo prázdné.

Vstup pro zdravotnické pracovníky

 
`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
<--
 
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
\
 
Lock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
 
Shift
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
Shift

Chraňte si své zdravotní záznamy

Od samotného počátku realizace projektu internetového přístupu ke zdravotní dokumentaci pacienta dbá společnost Zdravel, a. s., na co nejvyšší ochranu osobních údajů a zdravotních dat registrovaných klientů. Jsme právem hrdi na to, že společnost EZK,a. s., získala mezinárodně uznávanou značku Good Privacy, udělovanou firmám s kvalitním systémem ochrany dat. Přes všechna bezpečnostní opatření však vždy existuje jedno "slabé místo" i dobře zajištěného a ochráněného systému. Tím je sám klient, a to zejména v případech, kdy nedodržuje základní bezpečnostní zásady.

Pro co možná nejvyšší ochranu údajů, které budou nebo již jsou uložené ve zdravotní knížce, si proto dovolujeme připomenout všem klientům ta nejdůležitější a v podstatě nejjednodušší opatření. O ta složitá se staráme my.

  • Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje. Nezasílejte přístupové a osobní heslo e-mailem, formou SMS ani je nediktujte po telefonu. Společnost Zdravel, a. s., od Vás nikdy nebude vyžadovat sdělení přístupového a osobního hesla. Pokud by se někdo vydával za pracovníka společnosti a požadoval sdělení údajů, odmítněte tento požadavek a případ bez zbytečného odkladu hlaste na email info@zdravel.cz.
  • Do aplikace vstupujte pouze z počítače, kterému důvěřujete a který sami používáte. Počítače používané cizími lidmi mohou být zavirované, nebo mohou dokonce obsahovat škodlivý software, který se snaží zcizit důvěrné informace.
  • Preferujte profesionální správu počítače; pokud si počítač spravujete sami, kontrolujte pravidelně, že máte instalovány všechny bezpečnostní aktualizace na používané programy, aktuální a funkční antivirový program a firewall. Počítač kontrolujte pravidelně na výskyt spyware.
  • Pro vstup do aplikace vždy zadávejte adresu ručně. Nepoužívejte odkazy na cizích www stránkách, odkazy zaslané e-mailem nebo adresu uloženou v záložkách.
  • Při vstupu do aplikace kontrolujte, zda stránky jsou zabezpečeny pomocí SSL s platným certifikátem. Fingerprint našeho certifikátu pro ověření vám rádi sdělíme, pokud zavoláte na naši info linku.
  • Nezapomeňte, že dodržováním těchto zásad chráníte nejen svá data ve zdravotní knížce, ale i všechny ostatní údaje, které máte uloženy ve svém počítači a které se zobrazují na www stránkách, které navštěvujete.

Vážení klienti, dodržováním těchto zásad můžete významně přispět k ochraně a bezpečí Vašich osobních dat a zdravotních údajů. Spolu s našimi technickými, režimovými a dalšími prostředky ochrany a zabezpečení tak pomůžete vytvářet hodnotný, spolehlivý a bezpečný systém internetových zdravotních knížek.

S poděkováním za Vaše pochopení a spolupráci,
Váš tým Zdravel.
Přihlášení zdravotnického pracovníka

Zavřít

Tato obrazovka umožňuje přihlášení zdravotního pracovníka do systému IZIP.

Zadáním Vašeho Identifikačního čísla, Přístupového hesla a Osobního hesla získáte přístup ke své zdravotní knížce. Zadání můžete provést buď přímo vepsáním těchto údajů do příslušných polí, nebo můžete využít tzv. grafické klávesnice.

Pokud v momentě přihlášení nemáte vyplněné Vaše Osobní heslo, systém Vás vyzve k jeho vytvoření, neboť Osobní heslo je povinnou položkou. Toto heslo si můžete později kdykoliv změnit ve Vašem profilu v systému IZIP. Povolené znaky pro vytvoření tohoto hesla jsou číslice 0-9, písmena a-z a A-Z a jejich české varianty(á,ž,Č atp.), maximálně pak 14 znaků.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí základní obrazovka aplikace.
Chcete-li zapisovat záznamy klientovi, je potřeba tohoto klienta vybrat z příslušného menu. Taktéž je potřeba vybrat zdravotnické zařízení (ZZ) a odbornost, pod kterou zápis provádíte. Bez tohoto výběru nebude možné zapisovat.
Je možné mít aktuálně vybráno pouze jedno zdrav. zařízení a jednu odbornost.

Pokud při přihlášení zadáte třikrát nesprávné údaje (přístupové nebo osobní heslo) Váš přístup k systému IZIP bude dočasně pozastaven na 24 hodin. Po uplynutí této doby je přístup odblokován pro další tři pokusy pro přihlášení. Pokud i tyto tři pokusy jsou chybné přístup k systému IZIP je blokován trvale a pro odblokování je nutné kontaktovat operátora IZIP.

Při každém úspěšném přihlášení se předchozí neúspěšné přístupy vynulují.