Nápověda

Zprovoznění EZK

Jestliže jste v systému EZK poprvé nebo doposud nemáte nastavené Osobní heslo, je nutné Vaši Elektronickou zdravotní knížku (EZK) nejprve zprovoznit.

Pro úspěšné zprovoznění Vaší Elektronické zdravotní knížky je nutné uvést Vaše Identifikační číslo klienta a Přístupové heslo klienta.

Identifikační číslo klienta
Identifikační číslo klienta je Vaše číslo pojištěnce, které je většinou shodné s rodným číslem bez lomítka. Naleznete jej na zadní straně kartičky pojištěnce.

Přístupové heslo klienta
Přístupové heslo klienta je heslo, které jsme Vám zaslali v bezpečnostní obálce nebo jste jej obdrželi na protokolu o registraci od autorizované osoby.

Vstup pro klienta


I forgot my password

 
`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
<--
 
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
\
 
Lock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
 
Shift
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
Shift

Chraňte si své zdravotní záznamy

Od samotného počátku realizace projektu internetového přístupu ke zdravotní dokumentaci pacienta dbá společnost Zdravel, a. s., na co nejvyšší ochranu osobních údajů a zdravotních dat registrovaných klientů. Jsme právem hrdi na to, že společnost EZK,a. s., získala mezinárodně uznávanou značku Good Privacy, udělovanou firmám s kvalitním systémem ochrany dat. Přes všechna bezpečnostní opatření však vždy existuje jedno "slabé místo" i dobře zajištěného a ochráněného systému. Tím je sám klient, a to zejména v případech, kdy nedodržuje základní bezpečnostní zásady.

Pro co možná nejvyšší ochranu údajů, které budou nebo již jsou uložené ve zdravotní knížce, si proto dovolujeme připomenout všem klientům ta nejdůležitější a v podstatě nejjednodušší opatření. O ta složitá se staráme my.

  • Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje. Nezasílejte přístupové a osobní heslo e-mailem, formou SMS ani je nediktujte po telefonu. Společnost Zdravel, a. s., od Vás nikdy nebude vyžadovat sdělení přístupového a osobního hesla. Pokud by se někdo vydával za pracovníka společnosti a požadoval sdělení údajů, odmítněte tento požadavek a případ bez zbytečného odkladu hlaste na email info@zdravel.cz.
  • Do aplikace vstupujte pouze z počítače, kterému důvěřujete a který sami používáte. Počítače používané cizími lidmi mohou být zavirované, nebo mohou dokonce obsahovat škodlivý software, který se snaží zcizit důvěrné informace.
  • Preferujte profesionální správu počítače; pokud si počítač spravujete sami, kontrolujte pravidelně, že máte instalovány všechny bezpečnostní aktualizace na používané programy, aktuální a funkční antivirový program a firewall. Počítač kontrolujte pravidelně na výskyt spyware.
  • Pro vstup do aplikace vždy zadávejte adresu ručně. Nepoužívejte odkazy na cizích www stránkách, odkazy zaslané e-mailem nebo adresu uloženou v záložkách.
  • Při vstupu do aplikace kontrolujte, zda stránky jsou zabezpečeny pomocí SSL s platným certifikátem. Fingerprint našeho certifikátu pro ověření vám rádi sdělíme, pokud zavoláte na naši info linku.
  • Nezapomeňte, že dodržováním těchto zásad chráníte nejen svá data ve zdravotní knížce, ale i všechny ostatní údaje, které máte uloženy ve svém počítači a které se zobrazují na www stránkách, které navštěvujete.

Vážení klienti, dodržováním těchto zásad můžete významně přispět k ochraně a bezpečí Vašich osobních dat a zdravotních údajů. Spolu s našimi technickými, režimovými a dalšími prostředky ochrany a zabezpečení tak pomůžete vytvářet hodnotný, spolehlivý a bezpečný systém internetových zdravotních knížek.

S poděkováním za Vaše pochopení a spolupráci,
Váš tým Zdravel.
Přihlášení klienta

Zavřít

Tato obrazovka Vám umožňuje přihlásit se jako klient do Vaší Elektronické zdravotní knížky (EZK).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pokud přistupuje to Vaší EZK poprvé, přejděte na stránku Zprovoznění EZK kliknutím na odkaz v pravé části navigační lišty.

Zadáním Vašeho Identifikačního čísla a Osobního hesla získáte přístup ke Vaší EZK. Zadání můžete provést buď přímo vepsáním těchto údajů do příslušných polí, nebo můžete využít tzv. grafické klávesnice.

Vaše zdravotní data můžete také lépe chránit nastavením dalších způsobů přihlášení, např. pomocí přístupového certifikátu nebo SMS hesla. Změnu nastavení způsobu přihlášení může provést po úspěšném přihlášení do Vaší EZK.

Pokud při přihlášení uvedete třikrát nesprávné údaje (tj. Identifikační číslo a osobní heslo), Váš přístup k systému IZIP bude dočasně pozastaven na 24 hodin. Po uplynutí této doby bude Váš přístup automaticky odblokován na další tři pokusy přihlášení. Pokud i tyto tři pokusy promarníte, Váš přístup k systému IZIP bude blokován trvale a pro jeho odblokování budete nucen(a) kontaktovat operátora IZIP.

Po každém úspěšném přihlášení se předchozí neúspěšné přístupy zruší.